نرم افزارهای چاپار سیستم

Chapar System Logo

chapars banner
     
 

نرم افزار انبارداری چاپار سیستم

تحت ویندوز - تحت شبکه - قابل اجرا در شبکه اینترنت

با راهنما و فیلم آموزش نرم افزار انبارداری

زیر مجموعه نرم افزار یکپارچه خرید فروش و انبار ( خرید فروش و انبارداری )

pdf catalog icon

کاتالوگ کامل نرم افزار انبارداری - مجموعه خرید فروش و انبار

لیست قیمت نرم افزار انبارداری - مجموعه خرید فروش و انبار

Digital catalog icon

کاتالوگ دیجیتالی معرفی نرم افزارها  Size:13.7 MB  Chapar-System-Catalog.exe

 

software information

مزیت های نرم افزار انبارداری چاپار سیستم

تعریف و نمایش گروه های کالا به شکل نمودار درختی

انتقال لیست کالاها به نرم افزار

امکان تعریف انبارها و تفکیک کاردکس و موجودی آنها

امکان تعریف شماره سریال و تاریخ گارانتی کالاها

امکان تعریف تاریخ انقضای کالاها و نمایش موجودی به تفکیک تاریخ های انقضا

ثبت درخواست خرید کالا, رسید کالا به انبار, درخواست کالا از انبار, حواله خروج کالا, خروج امانی و حواله های بین انباری

امکان ثبت فاکتورهای خرید و فروش

لینک با مخاطبین دفتر تلفن

گزارش ساز

گزارش میانگین قیمت موجودی انبار

گزارش موجودی انبار به تفکیک ماه

گزارش کاردکس پروژه

انبارگردانی پایان دوره و میان دوره

راهنمای کامل و فیلم آموزشی

قیمت مناسب نرم افزار انبارداری برای شرکت های کوچک و متوسط

امکان دموی نرم افزار انبارداری

نرم افزار یکپارچه در ارتباط با دفتر تلفن و مجموعه نرم افزار منابع انسانی (پرسنلی, کارگزینی, مرخصی ماموریت و حقوق دستمزد)

 

 

حواله خروج کالا در نرم افزار انبارداری

نمونه حواله خروج کالا

 

 

نمونه گزارش موجودی انبار به تفکیک ماه

نمونه گزارش موجودی انبار به تفکیک ماه

 


download icon

دانلود نرم افزار انبارداری چاپار سیستم

آپدیت نرم افزار

دانلود فیلم آموزش نرم افزار انبارداری چاپار سیستم

دانلود نرم افزار SQL Server

دانلود ابزارهای مورد نیاز

 

 
 
شرکت چاپار سیستم پارس از سال 1387
Chapar System Pars