نرم افزارهای چاپار سیستم

Chapar System Logo

chapars banner
 
     
 

مشتری های نرم افزار چاپار سیستم - استان کردستان

شهر   نام مشتری تاریخ خرید
سنندج  گمرک استان کردستان 1389/04/08
       
سنندج   مهندسين مشاور مهاب گستر زاگرس 1389/09/23
       
مریوان   شرکت سيم و کابل اخگر 1393/05/19
       
سنندج   شرکت رايان افزار سنندج 1394/06/02
       
سنندج   انجمن صنفي مهندسان مشاور رسته آب استان کردستان 1398/02/05

 

 

 

 
 
شرکت چاپار سیستم پارس از سال 1387