نرم افزارهای چاپار سیستم

Chapar System Logo

chapars banner
 
     
 

مشتری های نرم افزار چاپار سیستم - استان خراسان رضوی

 

شهر   نام مشتری تاریخ خرید
       
سبزوار    فروشگاه نيک سبزوار 1385/05/20
       
سبزوار شهرداری 1387/05/01
       
مشهد    مهندسين مشاور مهاب ثامن مشهد 1387/10/14
       
سبزوار  کارخانه قند جوين 1389/06/04
       
مشهد    شرکت کندو کاوش سامانه 1389/09/05
       
مشهد    شرکت سيال ارسال شرق 1389/10/14
       
مشهد    شرکت عمران و مسکن سازه پايدار رضوي - سازه پايدار قرن 1390/02/15
       
مشهد    شرکت مبنا طوس مشهد 1390/09/12
       
مشهد    توسعه گردشگري سلامت ليان کاوان 1391/07/30
       
مشهد    ستاد مهدويت 1391/02/17
       
مشهد اتحاديه تعاوني دهياري هاي استان خراسان رضوي 1392/11/05
       
خرو شهرداری 1392/0701
       
سبزوار   سرمايه گذاري توسعه صنايع خراسان (همياران صنعت ) 1392/07/15
       
سبزوار   بيمه کار آفرين 1393/05/05
       
مشهد  دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1393/11/19
       
مشهد    شرکت پل راه سازه 1393/12/19
       
مشهد    لبنیات جاموس 1393/02/06
       
مشهد     شرکت مارال طيور 1394/02/16
       
مشهد    شرکت سازه شرق مشهد 1394/02/01 
       
سبزوار دانشگاه امام خمینی 1395/01/23
       
مشهد    مشهد کوثر 1395/08/01
       
مشهد    شرکت توس اشتات 1395/09/30
مشهد

 

  مرکز کاشت حلزون شنوايي خراسان 1395/12/04
       
مشهد    گروه صنايع فولاد صبح پارسيان شعبه مشهد 1395/12/19
       
مشهد    موقوفه عبداله رضوي 1397/01/27
       
       
مشهد    مجمع خيرين توسعه و ترويج آموزش هاي فني و حرفه اي استان خراسان رضو 1398/02/28
       
مشهد    شرکت هانا انرژي 1398/09/25
       
مشهد    شرکت پاک فام جم 1399/03/26
       
مشهد   شرکت روغن طلایی برتر پژمان 1400/09/16
       
مشهد   شرکت التيام درمان درمانگران ايرانيان 1400/08/09
       
نیشابور   صنایع غذایی لبن گستر بینالود 1402/09/19
       
مشهد   اداره ارتباط راه آهن خراسان رضوی 1402/10/19
       

 

 

 
 
شرکت چاپار سیستم پارس از سال 1387