نرم افزارهای چاپار سیستم

Chapar System Logo

chapars banner
 
     
 

مشتری های نرم افزار چاپار سیستم - استان همدان

شهر   نام مشتری تاریخ خرید
اسدآباد شوراي اسلامي شهر 1392/09/25
همدان شرکت پتروشیمی ابن سینا 1391/07/11
ملایر

 

آموزشکده فنی حرفه ایی کوثر 1393/06/05
رزن   شرکت رخشان آرد 1389/09/01
همدان عسل داریوش 1395/06/13
نهاوند   شرکت حمل و نقل احرار بار نهاوند 1400/02/29
       

 

 

 
 
شرکت چاپار سیستم پارس از سال 1387
Chapar System Pars