نرم افزارهای چاپار سیستم

Chapar System Logo

chapars banner
 
     
 

مشتری های نرم افزار چاپار سیستم - استان البرز

 

شهر   نام مشتری تاریخ خرید
کرج اتحاديه چايخانه داران کرج 1392/11/16
       
کرج   آوين سيتا صنعت 1393/01/27
فردیس درمانگاه شبانه روزی پارسيان فرديس 1395/07/22
ماهدشت دفتر امام جمعه 1395/10/04
       
کرج شرکت پارس لانه 1397/07/23
       
کرج شرکت ايران فريمکو 1400/06/10
       
       
       
       

 

 
 
شرکت چاپار سیستم پارس از سال 1387