نرم افزارهای چاپار سیستم

Chapar System Logo

chapars banner
     
 

درباره چاپار سیستم - Chapar System

در سال 1381 برنامه نویسی نرم افزارهای سفارشی چند اداره دولتی را شروع کردیم. در سال های پس از آن به درخواست و سفارش مشتری ها برنامه نویسی نرم افزارهای کارگزینی, دبیرخانه و اتوماسیون اداری را انجام دادیم.

در سال 1387 فعالیت خود را تحت نام شرکت چاپار سیستم پارس ثبت کردیم. پس از ثبت شرکت بر تولید محصولات نرم افزاری و خدمات پشتیبانی آن متمرکز شدیم. در سال 1398 محل شرکت را از تهران به شمال ایران شهر لاهیجان منتقل کردیم.

هدف اصلی ما توسعه و پشتیبانی نرم افزارهای یکپارچه چاپار سیستم شامل 3 مجموعه نرم افزار منابع انسانی, حسابداری مالی و اتوماسیون اداری است.

20 سال تجربه طراحی و توسعه نرم افزار و خدمات پشتیبانی آن پشتوانه نرم افزارهای چاپار سیستم است.

در حال حاضر بیش از 800 سازمان , اداره و شرکت معتبر از نرم افزارهای چاپار سیستم استفاده می کنند.

 

 
 
شرکت چاپار سیستم پارس از سال 1387