نرم افزارهای چاپار سیستم

Chapar System Logo

chapars banner
     
 

درباره ما

در سال 1381 برنامه نویسی نرم افزارهای سفارشی چند اداره دولتی را شروع کردیم. در سال های پس از آن به درخواست و سفارش مشتری ها برنامه نویسی نرم افزارهای کارگزینی , دبیرخانه و اتوماسیون اداری را انجام دادیم.

در سال 1387 فعالیت خود را تحت نام شرکت چاپار سیستم پارس ثبت کردیم. پس از ثبت شرکت بر تولید محصولات نرم افزاری و خدمات پشتیبانی آن متمرکز شدیم.

هدف اصلی ما توسعه و پشتیبانی نرم افزارهای یکپارچه چاپار سیستم شامل 3 مجموعه نرم افزار منابع انسانی, حسابداری مالی و اتوماسیون اداری است.

20 سال تجربه طراحی و توسعه نرم افزار و خدمات پشتیبانی آن پشتوانه نرم افزارهای چاپار سیستم است.

در حال حاضر بیش از 800 سازمان , اداره و شرکت معتبر از نرم افزارهای چاپار سیستم استفاده می کنند.

 

 
 
شرکت چاپار سیستم پارس از سال 1387
Chapar System Pars