نرم افزارهای چاپار سیستم

Chapar System Logo

chapars banner
 
     
 

مشتری های نرم افزار چاپار سیستم - استان قزوین

شهر   نام مشتری تاریخ خرید
قزوین   اينترنت پارسيان 1389/09/01
       
       
قزوین   شرکت کيميا ماهان البرز 1390/09/20
       
       
قزوین شهرداري قزوين 1391/03/30
قزوین   شرکت پرچمداران آتيه زاگرس 1394/05/07
       
       
قزوین   شرکت یزدان گستر اصفهان 1394/01/27
       
تاکستان دفتر نماينده مجلس تاکستان 1395/11/16
تاکستان شوراي شهر تاکستان 1396/02/19
       
       
تاکستان   گروه صنايع فولاد صبح پارسيان شعبه قزوين 1396/11/28
       
قزوین   شرکت نگار حساب 1397/08/23
قزوین شرکت آلومتک - آلومراد 1399/12/27
       
       
قزوین   شرکت پخش روغن قائم 1400/11/12
       
قزوین   تعاونی پیشتازان تامین پلاستیک استان قزوین 1402/04/17
       
       
       

 

 

 

 
 
شرکت چاپار سیستم پارس از سال 1387