نرم افزارهای چاپار سیستم

Chapar System Logo

chapars banner
 
     
 

مشتری های نرم افزار چاپار سیستم - استان قزوین

شهر   نام مشتری تاریخ خرید
قزوین شرکت آلومتک - آلومراد 1399/12/27
قزوین شهرداري قزوين 1391/03/30
تاکستان شوراي شهر تاکستان 1396/02/19
قزوین   اينترنت پارسيان 1389/09/01
تاکستان دفتر نماينده مجلس تاکستان 1395/11/16
تاکستان   گروه صنايع فولاد صبح پارسيان شعبه قزوين 1396/11/28
قزوین   شرکت یزدان گستر اصفهان 1394/01/27
قزوین   شرکت نگار حساب 1397/08/23
قزوین   شرکت کيميا ماهان البرز 1390/09/20
قزوین   شرکت پرچمداران آتيه زاگرس 1394/05/07
قزوین   شرکت پخش روغن قائم 1400/11/12
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 

 

 

 
 
شرکت چاپار سیستم پارس از سال 1387
Chapar System Pars