نرم افزارهای چاپار سیستم

Chapar System Logo

chapars banner
 
     
 

مشتری های نرم افزار چاپار سیستم - استان بوشهر

 

شهر   نام مشتری تاریخ خرید
کنگان   کارخانه آب شیرین کن نور ویژه 1392/01/27
بوشهر شرکت بازرسي فني شاخه زيتون ليان 1398/03/08
بوشهر   شرکت افشون نگار 1389/11/09
بوشهر   شرکت نيرو پردازان 1392/11/27
بوشهر   مهندسين مشاور فناوران پي آسيا 1396/11/21
کنگان شرکت راه ،ساختمان و خدماتي فرابن کنگان 1398/03/20
       
       

 

 
 
شرکت چاپار سیستم پارس از سال 1387