نرم افزارهای چاپار سیستم

Chapar System Logo

chapars banner
 
     
 

مشتری های نرم افزار چاپار سیستم - استان مازندران

شهر   نام مشتری تاریخ خرید
       
نوشهر دانشگاه کمال الملک نوشهر 1389/07/25
       
آمل نظام پزشکي 1392/07/29
       
       
ساری   شرکت مازند تلاش 1393/08/08
       
آمل   شرکت توسعه تجارت راه کاسپين 1400/04/14
       
رامسر   اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی شهرستان رامسر 1401/02/15
       

 

 
 
شرکت چاپار سیستم پارس از سال 1387