نرم افزارهای چاپار سیستم

Chapar System Logo

chapars banner
 
     
 

مشتری های نرم افزار چاپار سیستم - استان خوزستان

شهر   نام مشتری تاریخ خرید
اهواز ماشين سازي تاشا اهواز 1391/11/21
اهواز بیمارستان شهید بقایی 1393/12/10
اهواز   کلينيک شبانه روزي ثامن 1395/05/15
اهواز شرکت کشت و صنعت نيشکر دعبل خزاعي 1395/06/17
شوشتر   درمانگاه خيريه اميرالمومنين شوش دانيال 1393/01/18
خارک شرکت پايانه هاي نفتي خارک 1396/02/31
اهواز   شهامت کارا اهواز 1394/03/12
اهواز   شرکت توليدي آرد اهواز 1393/02/07
آبادان   اتاق اصناف آبادان 1390/04/01
آبادان   خدمات رايانه آبادان 1395/06/15
آبادان   اتحاديه نانوايان آبادان 1395/07/10
خرمشهر   دفتر اسناد رسمي 55 خرمشهر 1396/09/05
اندیمشک   حوزه علميه امام جعفر صادق (ع) 1394/08/10
       

 

 
 
شرکت چاپار سیستم پارس از سال 1387
Chapar System Pars