نرم افزارهای چاپار سیستم

Chapar System Logo

chapars banner
 
     
 

مشتری های نرم افزار چاپار سیستم - استان خوزستان

شهر   نام مشتری تاریخ خرید
       
آبادان   اتاق اصناف آبادان 1390/04/01
       
       
اهواز

 

 

 

 

گروه تاشا:

ماشین سازی تاشا

تاشا صنعت پارس

کسا صنعت جنوب

1391/11/21

 

 

اهواز بیمارستان شهید بقایی 1393/12/10
       
اهواز   کلينيک شبانه روزي ثامن 1395/05/15
اهواز شرکت کشت و صنعت نيشکر دعبل خزاعي 1395/06/17
       
شوشتر   درمانگاه خيريه اميرالمومنين شوش دانيال 1393/01/18
خارک شرکت پايانه هاي نفتي خارک 1396/02/31
       
اهواز   شهامت کارا اهواز 1394/03/12
       
اهواز   شرکت توليدي آرد اهواز 1393/02/07
       
آبادان   خدمات رايانه آبادان 1395/06/15
       
آبادان   اتحاديه نانوايان آبادان 1395/07/10
       
خرمشهر   دفتر اسناد رسمي 55 خرمشهر 1396/09/05
       
اندیمشک   حوزه علميه امام جعفر صادق (ع) 1394/08/10
       
دزفول   مجتمع فولاد روهینا جنوب 1402/05/02
       
       
       
       
       

 

 
 
شرکت چاپار سیستم پارس از سال 1387