نرم افزارهای چاپار سیستم

Chapar System Logo

chapars banner
 
     
 

مشتری های نرم افزار چاپار سیستم - استان آذربایجان غربی

شهر   نام مشتری تاریخ خرید
ارومیه اداره کل صنعت, معدن و تجارت استان آذربایجان غربی 1390/03/03
ارومیه  شرکت تاتائو 1392/01/21
مهاباد نظام مهندسی مهاباد 1390/04/28
ارومیه    شرکت خانه سبز 1394/11/12
ارومیه    شرکت چي چست برآيند 1396/07/25

 

 
 
شرکت چاپار سیستم پارس از سال 1387
Chapar System Pars