نرم افزارهای چاپار سیستم

Chapar System Logo

chapars banner
     
 

مزیت خدمات پشتیبانی نرم افزار چاپار سیستم

مهمترین فعالیت ما در کنار توسعه و بروزرسانی نرم افزارها, ارائه خدمات پشتیبانی با کیفیت است.

مزیت های خدمات پشتیبانی ما عبارتند از:

1- صبر و حوصله در ارائه خدمات پشتیبانی و برخورد شایسته با کاربران نرم افزار

2- نزدیک به 20 سال تجربه در ارائه خدمات نرم افزاری

3- هزینه نسبتا پایین تمدید خدمات پشتیبانی (حداقل 15 و حداکثر 25 درصد)

4- کارکرد نرم افزار ربطی به خاتمه مدت خدمات پشتیبانی نداشته و با اتمام مدت پشتیبانی برنامه همچنان کار می کند.

5- اغلب تنظیمات نرم افزار مانند فرم ساز یا فرمول نویسی توسط کاربر قابل انجام است. به این ترتیب وابستگی به شرکت پشتیبان کم می شود.

فایل ضمانت نامه خدمات پشتیبانی نرم افزار منابع انسانی

فایل ضمانت نامه خدمات پشتیبانی نرم افزار اتوماسیون اداری

فایل ضمانت نامه خدمات پشتیبانی نرم افزار خرید و فروش و انباداری

فایل ضمانت نامه خدمات پشتیبانی نرم افزار دفتر تلفن

 

 
 
 
شرکت چاپار سیستم پارس از سال 1387
Chapar System Pars