نرم افزارهای چاپار سیستم

Chapar System Logo

chapars banner
 
     
 

مشتری های نرم افزار چاپار سیستم - استان یزد

شهر   نام مشتری تاریخ خرید
یزد دفتر نماينده مردم يزد و اشکور مجلس شوراي اسلامي 1397/02/22
تفت   شرکت هميار بتن شيرکوه يزد 1393/11/07
اردکان

کارخانجات شيشه اردکان 1392/03/07
یزد   شرکت مهندسين مشاور زمين نگار بندر 1390/09/16
یزد شرکت خدمات پزشکی حکمت 1394/09/10
یزد   دبیرستان جواد الائمه 1392/08/13
یزد شرکت پترو پلی استر یزد 1400/12/22
       
       
       
       

 

 
 
شرکت چاپار سیستم پارس از سال 1387
Chapar System Pars