نرم افزارهای چاپار سیستم

Chapar System Logo

chapars banner
 
     
 

مشتری های نرم افزار چاپار سیستم - استان یزد

شهر   نام مشتری تاریخ خرید
یزد دفتر نماينده مردم يزد و اشکور مجلس شوراي اسلامي 1397/02/22
       
تفت   شرکت هميار بتن شيرکوه يزد 1393/11/07
       
اردکان

کارخانجات شيشه اردکان 1392/03/07
       
یزد   شرکت مهندسين مشاور زمين نگار بندر 1390/09/16
       
یزد شرکت خدمات پزشکی حکمت 1394/09/10
       
یزد   دبیرستان جواد الائمه 1392/08/13
یزد شرکت پترو پلی استر یزد 1400/12/22
       
یزد   موسسه عروج انديشه دارالعباد 1401/02/02
       
یزد   شرکت مهندسی ایساتیس پویای ایرانیان 1401/10/12
       
یزد   شرکت دانش بنیان بهینه کار یزد 1402/05/15
       

 

 
 
شرکت چاپار سیستم پارس از سال 1387