نرم افزارهای چاپار سیستم

Chapar System Logo

chapars banner
 
     
 

مشتری های نرم افزار چاپار سیستم - استان فارس

شهر   نام مشتری تاریخ خرید
       
شیراز   پارک فناوري فارس 1390/01/23
       
شیراز شرکت هما پلاست 1391/04/25
       
شیراز شرکت کوپال بتن 1392/05/12
       
شیراز   شرکت مکانيک سازه صنعت جنوب 1394/05/01
       
شیراز   شرکت صادق کاران آريا سپهر 1394/05/12
       
کازرون   شرکت افشان ماژين 1395/10/22
       
کازرون   کارگزاري تامين اجتماعي کازرون 1392/04/22
شیراز موسسه انتظامي نظم آوران راد - شيراز 1395/09/17
شیراز بهساز صنعت هگمتانه 1395/01/16
لامرد پالايشگاه پارسيان 1395/11/18
       
لامرد   خانه کارگر 1395/04/22
شیراز بيمارستان پارس شيراز 1396/05/05
شیراز مرکز آموزش بازرگاني فارس 1396/12/23
       
شیراز   شرکت درگاه ارتباطات جديد 1398/11/15
شیراز اداره کل عشایر استان فارس 1401/09/07
       
شیراز   شرکت فارس تست 1402/09/18
       
شیراز   شرکت فنی مهندسی کیهان راه سهند 1402/09/25
       

 

 
 
شرکت چاپار سیستم پارس از سال 1387