نرم افزارهای چاپار سیستم

Chapar System Logo

chapars banner
 
     
 

مشتری های نرم افزار چاپار سیستم - استان زنجان

شهر   نام مشتری تاریخ خرید
زنجان دانشگاه علمي کاربردي دادگستري زنجان 1391/09/12
ابهر شوراي شهر ابهر 1395/07/06
زنجان   شرکت نانو پرداز 1389/08/03
زنجان   پاساژ پرديس 1393/08/05

 

 

 

 
 
شرکت چاپار سیستم پارس از سال 1387
Chapar System Pars