نرم افزارهای چاپار سیستم

Chapar System Logo

chapars banner
 
     
 

مشتری های نرم افزار چاپار سیستم - استان آذربایجان شرقی

شهر   نام مشتری تاریخ خرید
تبریز سازمان صنعت معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی 1388/06/31
تبریز سازمان تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی 1388/11/06
تبریز اداره کل ثبت احوال استان آذربایجان شرقی 1390/02/01
       
تبریز   شرکت بير 1391/10/13
       
اهر شهرداری اهر 1392/11/12
       
مراغه   شرکت مسافربري راهپيماي پارسيان 1393/10/08
       
تبریز   صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي 1396/11/16
       
شبستر نظام مهندسي شبستر 1396/01/28
       
تبریز   شرکت آذران صنعت پالايش آرتا 1399/02/11
       
تبریز شرکت گسترش صنايع ريلي ايران 1400/04/14
       
تبریز   شرکت شاهین پلیمر 1401/01/14
       

 

 
 
شرکت چاپار سیستم پارس از سال 1387