صفحه اصلي | مشخصات | پشتیبانی  | مشتري ها | درباره ما

 

وظایف کارگزینی:

منبع : پرتال شهرداری قزوین

         

 كارگزيني بانظارت ورسيدگي بر طيف وسيعي از وظائف ، عهده دار مسائل با اهميتي چون تهيه شرح وظايف مشاغل مختلف، نظم بخشيدن به پرونده هاي پرسنل ، صدور احكام استخدامي ،اعمال و اجرا آئين نامه و مقررات استخدامي ، انتظابات ، افزايش سنواتي، ارتقاء برگرد و مرخصي و.... مي باشد.

شرح وظايف پرسنل امور اداري و کارگزيني

مسئول امور اداري و پرسنلي

مسئول امور اداري و پرسنلي كه زير نظر مدير منطقه انجام وظيفه مي نمايد

 شرح مسئوليت و اختيارات :

تهيه و تنظيم ليست كاركرد ماهانه پرسنل منطقه و پرسنل انتظامي

تهيه و تنظيم آمار ماهيانه (امكانات – نيروي انساني )

صدور احكام پرسنلي اعم از بازنشستگي و باز خريدي و ....

صدور ابلاغهاي داخلي پرسنل – صدور تسويه حساب پرسنل

نظارت بر حسن انجام كار واحدهاي زير مجموعه (دبيرخانه، بايگاني)

ثبت و به روز كردن مرخصي ها و ماموريت هاي ساعتي و روزانه

 

 كارگزين

كارگزين زير نظر مسئول امور اداري و پرسنلي انجام وظيفه مي­نمايد  

 شرح مسئوليت و اختيارات :

كنترل ورود و خروج از طريق برگه هاي مربوطه و دستگاه كارت ساعت

تطبيق مرخصي هاي استحقاقي ، استعلاجي ، بدون حقوق و ساعتي

بايگاني مدارك پرسنلي

تنظيم قراردادهاي پرسنلي

صدور احكام پرسنلي

صدوركاردكس مرخصي ساليانه

تنظيم كاركرد ماهيانه پرسنل جهت پرداخت حقوق ماهيانه

انجام امور اداري مربوط به بيمه كاركنان ( تامين اجتماعي + تكميلي

هماهنگي و انجام امور رفاهي

پيگيري ابلاغهاي داخلي و صدور تسويه حساب پرسنلي

تنظيم آمار ماهيانه

 

 
 
 
آموزش و شرح مکاتبات اداری و بازرگانی مشخصات نرم افزارهای چاپارس دانلود دموی دبیرخانه و اتوماسیون اداری نرم افزار دبیرخانه و بایگانی
آشـنايـي بـا :اصطلاحات و واژه‌هاي اداري بهترین نرم افزار برای شرکت و اداره دانلود نرم افزار رایگان آرشیو چاپارس وظایف دبیرخانه
مقدمه ای برفونت ها و آیین نگارش نکاتی در طراحی رابط کاربر دانلود نسخه آزمایشی اتوماسیون اداری وظایف بایگانی
چگونه بايد بنويسيم راه اندازی نرم افزار های تحت شبکه دانلود دموی نرم افزار کارگزینی نرم افزار اتوماسیون اداری
اصول و قوانین تایپ تنظیمات SQL Server 2000 دانلود نسخه آزمایشی نرم افزار کارگزینی نرم افزار کارگزینی پرسنلی
آیین نگارش در اینترنت- نیم فاصله تنظیمات SQL Server 2005 دانلود نسخه آزمایشی خرید فروش و انبار وظایف کارگزینی
آیین نگارش ایمیل اشکال یابی ارتباط دو کامپیوتر در شبکه دانلود نرم افزار رایگان پرورش ماهی قزل آلا نرم افزار خرید فروش و انبارداری
  تنظیمات Share Permission   نرم افزار رایگان تولید و پرورش ماهی قزل آلا