صفحه اصلي | مشخصات | پشتیبانی  | مشتري ها | درباره ما

 

راه اندازی نرم افزار های تحت شبکه

تنظیمات مربوط به SQL Server 2005 Developer Edition

امید ولی محمدی - بهمن 90 - سایت چاپارس

 

برای راه اندازی نسخه تحت شبکه نرم افزارهایی که بانک اطلاعاتی آنها SQL Server است نیاز به ویندوز Server و SQL Server 2000   یا SQLServer2005 می باشد.  برای ارتباط برنامه با بانک اطلاعاتی در نسخه تحت شبکه باید بانک اطلاعاتی را به SQL Server ضمیمه (Attach)  کرد.

اگر تعداد Client ها زیر 10 عدد باشد می توان از ویندوز XP نیز به جای Server استفاده کرد.

در ویندوزهای معمولی از نسخه SQL Server 2005 Developer Edition استفاده می کنیم.

از  All Programs در منوی   Microsoft SQL Server 2005  عبارت    SQL Server Management Studio  را اجرا و connect  کنید. (شکل1)

امکان دارد گزینه SQL Server Management Studio را پیدا نکنید که در اینصورت یا نسخه Developer Edition نصب نشده و یا در هنگام نصب گزینه های مناسب انتخاب نشده است.

شکل 1

پس از اجرای SQL Server Management Studio  (شکل1)  و connect  شدن به فرم SQL Server Management Studio (شکل 2) تنظیماتی که در ادامه آورده شده را آن انجام می دهیم.

شکل 2

 

برای اینکه برنامه تحت شبکه از کلاینت ها به SQL Server متصل شود نیاز به فعال بودن remote connection  در SQL Server 2005 می باشد.

بطور پیش فرض  remote connection در SQL Server غیر فعال است و ما باید بطور دستی آنرا فعال کنیم.

 

فعال کردن remote connection

بر روی پوشه سرشاخه SQL Server کلیک راست  و گزینه Properties را انتخاب می کنیم. (شکل 3)

شکل 3

در فرم Server Properties گزینه Security را از کنسول سمت چپ انتخاب کرده و گزینه  SQL Server And Windows Authentication را فعال می کنیم (شکل 4)

شکل 4

 

همچنین در بخش Connections دقت می کنیم که گزینه Allow remote connection فعال باشد. سپس فرم Properties را تایید می کنیم. (شکل 5)

شکل 5

پس از OK شدن SQL Server بایستی Restart شود تا تغییرات ثبت شود. (پیغام شکل 6)

شکل 6

 

برای restart شدن SQL Server بر روی سرشاخه SQL Server  کلیک راست کرده و گزینه Restart را انتخاب می کنیم. (شکل 7)

پس از انتخاب این گزینه SQL Server برای Restart شدن تایید می خواهد که پاسخ ما Yes خواهد بود.

شکل 7

ایجاد User در SQL Server

برای استفاده از ویژگی  remote connection  و گزینه  Specific user name and Password برای اتصال به بانک اطلاعاتی لازم است در SQL Server کاربری تعریف کنیم.

در پوشه Security گزینه Logins  را انتخاب می کنیم. (شکل 8)

شکل 8

 

با کلیک راست کردن بر روی گزینه Login و انتخاب آیتم New Login فرم Login مطابق شکل 9 ظاهر می شود.

گزینه SQL Server authentication را فعال می کنیم(بند 2 شکل 9)

مطابق شکل زیر نام کاربری مورد نظر به همراه کلمه عبور آنرا وارد و تایید می کنیم. ( برای مثال ما از نام کاربری و کلمه عبور Chapars استفاده کرده ایم )

 گزینه Enforce password policy  را غیر فعال می کنیم (بند 4 شکل 9)

شکل 9

 

تعریف کردن نام کاربری SQL Server برای بانک اطلاعاتی

پس از تعریف username در SQL Server ، بانک اطلاعاتی مورد نظر را انتخاب و از پوشه Security بر روی زیر پوشه users کلیک راست کرده و گزینه new users را انتخاب می کنیم. (شکل 10)

شکل 10

 

در فرم database User نام username تعریف شده ( در مثال ما chapars ) را نوشته و برای login Name تکمه مربوط به آن را انتخاب می کنیم (بند 2 شکل 11)

شکل 11

در فرم Select Login تکمه Browse را کلیک کرده (شکل 12)

شکل 12

 

و از پنجره باز شده login name همنام با user ( برای مثال ما chapars ) را انتخاب می کنیم.

شکل 13

 

پس از انتخاب و تایید  login name در بخش Role Members گزینه db_owner را فعال می کنیم. (شکل 14)

پس از تایید، username مورد نظر برای بانک اطلاعاتی ما قابل استفاده می باشد.

شکل 14

حال SQL Server Management Studio را بسته و دوباره باز می کنیم. اینبار SQL Server Authentication را انتخاب کرده و نام login تعریف شده را ( برای مثال ما chapars ) انتخاب می کنیم. اگر نام username تعریف شده در لیست login نبود آنرا دستی وارد می کنیم. پس از وارد کردن password گزینه Remember Password  را نیز فعال کرده و connect را انتخاب می کنیم. (شکل 15)

شکل 15

پس از انجام موارد فوق اینک  remote connection با username ایجاد شده فعال است.

کاربرد Username

برای ارتباط نرم افزار با بانک اطلاعاتی با ویژگی  user name password Specify ، بایستی از نام کاربری که در SQL Server ایجاد کرده ایم استفاده می کنیم.

 برای مثال در بند 2 شکل زیر ما در فرم Data Link Properties نرم افزار چاپارس از نام کاربری و کلمه عبور chapars برای اتصال به بانک اطلاعاتی استفاده کردیم.

نام کاربری درج شده باید  اول در SQL Server ساخته شده و دوم پس از Attach شدن بانک اطلاعاتی برای آن تعریف شده باشد.

 باشد.

 

اگر در کلاینت ها، با تنظیمات فوق و با هر دو روش   Windows NT Integrated Security  یا  Specific user name and Password و نیز استفاده از نام کامپیوتر Server به جای IP آن ، برنامه همچنان به بانک اطلاعاتی متصل نشد  remote  بخش Surface Area Configuration را فعال می کنیم:

 

Surface Area Configuration

فرم Surface Area Configuration را از microsoft SQL Server 2005>Configuration tools  فراخوانی می شود.

در این فرم مطابق شکل 16 آیتم Surface Area Configuration for Services and Connections را انتخاب کرده.

شکل 16

 

در شکل های 17 و 18 مراحل فعال کردن remote connection به ترتیب شماره نشان داده شده است.

شکل 17

 

شکل 18

لطفا در صورت استفاده از مقاله منبع آنرا ذکر کنید.


 

 
آموزش و شرح مکاتبات اداری و بازرگانی مشخصات نرم افزارهای چاپارس دانلود دموی دبیرخانه و اتوماسیون اداری نرم افزار دبیرخانه و بایگانی
آشـنايـي بـا :اصطلاحات و واژه‌هاي اداري بهترین نرم افزار برای شرکت و اداره دانلود نرم افزار رایگان آرشیو چاپارس وظایف دبیرخانه
مقدمه ای برفونت ها و آیین نگارش نکاتی در طراحی رابط کاربر دانلود نسخه آزمایشی اتوماسیون اداری وظایف بایگانی
چگونه بايد بنويسيم راه اندازی نرم افزار های تحت شبکه دانلود دموی نرم افزار کارگزینی نرم افزار اتوماسیون اداری
اصول و قوانین تایپ تنظیمات SQL Server 2000 دانلود نسخه آزمایشی نرم افزار کارگزینی نرم افزار کارگزینی پرسنلی
آیین نگارش در اینترنت- نیم فاصله تنظیمات SQL Server 2005 دانلود نسخه آزمایشی خرید فروش و انبار وظایف کارگزینی
آیین نگارش ایمیل اشکال یابی ارتباط دو کامپیوتر در شبکه دانلود نرم افزار رایگان پرورش ماهی قزل آلا نرم افزار خرید فروش و انبارداری
  تنظیمات Share Permission   نرم افزار رایگان تولید و پرورش ماهی قزل آلا
  اجرای برنامه با کاربران محدود در ویندوز