نرم افزارهای چاپار سیستم

Chapar System Logo

chapars banner
     
 

تفاوت حکم کارگزینی با فیش حقوقی

 

چاپار سیستم - خرداد 1401

 

 

معرفی حکم کارگزینی

محاسبه حقوق و مزایای پرسنل در حکم کارگزینی محاسبه می شود.

 آیتم هایی که در طول یک سال بدون تغییر می مانند در حکم کارگزینی محاسبه می شود: مثل مزد مبنا, حق مسکن, حق اولاد و کمک هزینه خواربار . همچنین فوق العاده مسئولیت های تعریف شده در شرکت یا سازمان در حکم کارگزینی محاسبه می شود. مانند فوق العاده شغل.

در حکم کارگزینی ماه به عنوان 30 روز محاسبه می شود. بنابراین برای محاسبه مزد مبنای ماهیانه, مجموع دستمزد روزانه و مزد سنوات (بعلاوه سایر آیتم های روزانه نظیر مزد رتبه)  در عدد 30 ضرب می شود.  

نمونه حکم کارگزینی:

 

نمونه حکم کارگزینی در سال جدید

نمونه حکم کارگزینی در سال 1400

 

حکم کارگزینی به دو دسته حکم تمام وقت و پاره وقت تقسیم می شود. تمام وقت به معنای کارکرد 30 روز در ماه به ازای هر روز 7:20

بنابراین در صورت صدور حکم کارگزینی پاره وقت یا ساعتی لازم است ساعت کارکرد به روز کارکرد در ماه تبدیل و سپس دستمزد روزانه در روز بدست آمده ضرب می شود.

برای مثال حکم ساعتی برای  3:40 در روز  معادل کارکرد 15 روز در ماه است که به این ترتیب دستمزد روزانه به جای ضرب در 30 در عدد 15 ضرب و مزد مبنای ماهیانه آن بدست می آید.

جدول زیر  ساعت کاری و معادل روزکارکرد در ماه را نشان می دهد:

 

کارکرد ساعت کاری روز کارکرد
تمام وقت 7:20 30
پاره وقت 7:05 29
پاره وقت 6:50 28
پاره وقت 6:36 27
پاره وقت 6:21 26
پاره وقت 6:06 25
پاره وقت 5:52 24
پاره وقت 5:37 23
پاره وقت 5:22 22
پاره وقت 5:07 21
پاره وقت 4:53 20
پاره وقت 4:38 19
پاره وقت 4:25 18
پاره وقت 4:10 17
پاره وقت 3:55 16
پاره وقت 3:40 15
پاره وقت 3:25 14
پاره وقت 3:10 13
پاره وقت 2:55 12
پاره وقت 2:41 11
پاره وقت 2:26 10
پاره وقت 2:12 9
پاره وقت 1:57 8
پاره وقت 1:43 7
پاره وقت 1:27 6
پاره وقت 1:13 5
پاره وقت 0:58 4
پاره وقت 0:45 3
پاره وقت 0:30 2
پاره وقت 0:15 1

 

در حکم پاره وقت, سایر آیتم های حکم کارگزینی که به صورت ماهیانه اعلام می شوند نیز باید تقسیم بر 30 شود و سپس در روزکارکرد مورد نظر ضرب شود تا مبلغ صحیح آن بدست آید.

 

مشخص است که در صورتی که تغییری در حقوق و مزایای حکم ایجاد شود لازم است برای پرسنل حکم کارگزینی جدیدی صادر شود. مثلا اگر پرسنل صاحب فرزند شده باشد اضافه شدن حق اولاد باعث ایجاد حکم کارگزینی جدیدی خواهد شد.

قرارداد کار بر اساس حکم کارگزینی صادر می شود. نمونه قرارداد کار:

 

نمونه قرارداد کار در سال جدید

نمونه قرارداد کار در سال 1400

 

 

در یک نرم افزار کارگزینی, لازم است حتما 3 مورد زیر توسط نرم افزار انجام شود:

به جهت پویا بودن محسابات آیتم های حکم کارگزینی, فرمول نویسی محاسبات در دسترس و قابل تغییر باشد.

مبلغ آیتم های حکم کارگزینی بر اساس بخشنامه شورای عالی کار و فرمول های تعریف شده, توسط نرم افزار و  بطور خودکار محاسبه شود.

و در نهایت حکم کارگزینی به همراه قرارداد کار به شکل گروهی و انفرادی قابل صادر شدن باشد.

 

 

معرفی فیش حقوقی

فیش حقوقی شامل دو بخش کلی پرداخت ها و کسورات است.

پرداخت ها هم شامل 2 بخش کلی آیتم های محاسبه شده در حکم کارگزینی (به عنوان مزد مبنا و مزایا و مسئولیت ها ) و آیتم هایی که در هر ماه بر اساس کارکرد و یا سایر پرداخت ممکن است تغییر کند مثل اضافه کاری و عیدی و پاداش

کسورات نیز شامل 2 بخش کلی کسورات بیمه و مالیات و نیز کسورات بر اساس کارکرد ماه و یا کسورات مربوط به هر ماه که ممکن است تغییر کند مانند کسر کار و اقساط

 

در جدول زیر پرداخت ها و کسورات و تقسیم بندی آنها در فیش حقوقی نمایش داده شده است:

 

پرداخت ها کسورات
حکم کارگزینی
 • مزد مبنا
 • مزایا و مسئولیت ها
بر اساس کارکرد ماه

و پرداخت های مربوطه

 

 

 • اضافه کاری
 • حق ماموریت
 • عیدی و پاداش
 • ...
بیمه و مالیات
 • بیمه
 • مالیات
 کارکرد ماه

اقساط و صندوق

 

 • کسر کار
 • اقساط
 • صندوق
 • مساعده
 • ...

 

 

نمونه یک فیش حقوقی:

 

 

نمونه فیش حقوقی نرم افزار حقوق و دستمزد چاپار سیستم

نمونه فیش حقوقی در سال 1401

 

 

در اغلب نرم افزارها به اشتباه بخش مربوط به حکم کارگزینی وجود ندارد و محاسبات مربوط به حکم کارگزینی مستقیما در فیش حقوقی انجام می شود .

 

در یک نرم افزار حقوق و دستمزد, لازم است حتما 5 مورد زیر توسط نرم افزار انجام شود:

به جهت پویا بودن محسابات آیتم های فیش حقوقی, فرمول نویسی محاسبات در دسترس و قابل تغییر باشد.

صدور فیش حقوقی (گروهی و انفرادی) بر اساس حکم کارگزینی

محاسبات خودکار بیمه تامین اجتماعی و مالیات بر حقوقی

صدور لیست و فایل بیمه تامین اجتماعی برای بارگزاری در سامانه ایسرویس

صدور لیست و فایل دارایی برای بارگزاری در سامانه مالیات بر حقوق دارایی

 

مقاله مرتبط:

آموزش محاسبه حقوق و دستمزد و کسورات بیمه و مالیات

 

  

 
 
شرکت چاپار سیستم پارس از سال 1387