نسخه آزمایشی نرم افزار حقوق دستمزد چاپار سیستم

به زودی

مشخصات نسخه اصلی نرم افزار حقوق دستمزد

 

درباره نسخه آزمایشی پرسنلی چاپار سیستم

1. این نسخه جهت بررسی و آزمایش امکانات اصلی نرم افزار آماده شده و تا ثبت 10 پرسنل  امکان پذیر است.

2. این نسخه جزو مجموعه نرم افزار یکپارچه چاپار سیستم بوده و همراه آن نرم افزارهای دبیرخانه, اتوماسیون اداری, پرسنلی, کارگزینی, خرید فروش ، انبارداری و دفتر تلفن نیز دانلود می شود.

3. این نسخه هنگامی که به محدودیت ثبت برسد دیگر کار نکرده و یا دچار خطا و اشکال می شود.

4. اطلاعات ثبت شده در این نسخه قابل انتقال به نسخه اصلی است.

 

لطفا برای استفاده از نرم افزار با ما تماس بگیرید.

 

 
 
صفحه اصلی

لیست نرم افزارها

دانلود ها

خرید نرم افزار

پشتیبانی

مشتری ها

تماس با ما

درباره ما

 

 

 

 

نرم افزار پرسنلی

نرم افزار کارگزینی

نرم افزار حقوق دستمزد

 نرم افزار بایگانی

نرم افزار دبیرخانه

نرم افزار اتوماسیون اداری

نرم افزار خرید و فروش

نرم افزار انبارداری

 

نرم افزار دفتر تلفن رایگان

نرم افزار دبیرخانه رایگان

نرم افزار خرید فروش رایگان