نسخه آزمایشی نرم افزار پرسنلی چاپار سیستم

نسخه اسفند 1399

مشخصات اصلی نرم افزار کارگزینی

 

 

درباره نسخه آزمایشی کارگزینی چاپار سیستم

1. این نسخه جهت بررسی و آزمایش امکانات اصلی نرم افزار تهیه شده است.

2. در این نسخه برای پنج پرسنل امکانات ثبت مشخصات, صدور حکم کارگزینی, ثبت قرارداد, مرخصی و ماموریت, کارکرد, وام و صندوق, فیش حقوقی و لیست بیمه و دارایی قابل انجام است.

3. این نسخه جزو مجموعه نرم افزار یکپارچه چاپار سیستم بوده و همراه آن نرم افزارهای دبیرخانه, اتوماسیون اداری, پرسنلی, حقوق دستمزد , خرید فروش ، انبارداری و دفتر تلفن نیز دانلود می شود.

4. این نسخه هنگامی که به محدودیت ثبت برسد دیگر کار نکرده و یا دچار خطا و اشکال می شود.

5. اطلاعات ثبت شده در این نسخه قابل انتقال به نسخه اصلی است.

 

دانلود نسخه آزمایشی نرم افزار چاپار سیستم

لطفا برای استفاده از نرم افزار با ما تماس بگیرید.

 

 
 
صفحه اصلی

لیست نرم افزارها

دانلود ها

خرید نرم افزار

پشتیبانی

مشتری ها

تماس با ما

درباره ما

 

 

 

 

نرم افزار پرسنلی

نرم افزار کارگزینی

نرم افزار حقوق دستمزد

 نرم افزار بایگانی

نرم افزار دبیرخانه

نرم افزار اتوماسیون اداری

نرم افزار خرید و فروش

نرم افزار انبارداری

 

نرم افزار دفتر تلفن رایگان

نرم افزار دبیرخانه رایگان

نرم افزار خرید فروش رایگان