دانلود نرم افزار خرید و فروش رایگان چاپار سیستم

فروردین 1399

نسخه رایگان نرم افزار فروش شامل: ثبت فاکتور خرید، پیش فاکتور و فاکتور فروش، تسویه حساب نقدی، و گزارش های خرید فروش

 

مشخصات نسخه اصلی نرم افزار خرید فروش

درباره نسخه رایگان نرم افزار

1. نسخه رایگان با هدف معرفی نرم افزارهای چاپار سیستم و توسعه استفاده از آن در کسب و کار تهیه شده است.

2. امکانات این نرم افزار محدود است.

3. این نسخه بدون قفل سخت افزاری یا نرم افزاری بوده و محدودیت ثبت زمانی یا رکوردی ندارد.

4. اطلاعات ثبت شده در این نسخه قابل انتقال به نسخه اصلی است.

5. برای برخورداری از ضمانت و خدمات پشتیبانی, نسخه اصلی نرم افزار را تهیه کنید.

6. این نسخه جزو مجموعه نرم افزار یکپارچه چاپار سیستم بوده و همراه آن نرم افزارهای دبیرخانه , پرسنلی و دفتر تلفن نیز دانلود می شود.

 

امکانات نرم افزار فروش رایگان چاپار سیستم

با نرم افزار فروش رایگان کارهای زیر را می توانید انجام دهید:

 • گروه بندی کالا و خدمات به شکل نمودار درختی

 • تعریف کالا و خدمات

 • ثبت فاکتور رسمی دارایی برای خرید

 • ثبت پیش فاکتورها و انتقال آنها به بخش فاکتور فروش

 • ثبت فاکتور رسمی فروش با فرمت دارایی و مالیات ارزش افزوده

 • امکان ثبت فاکتور عادی بدون مالیات ارزش افزوده

 • ثبت هزینه ها

 • تسویه نقدی فاکتورها

 • گزارش های مربوط به فاکتورهای خرید فروش

 • گزارش فاکتورهای تسویه نشده

 • گزارش های کالاهای خرید و فروش شده

 • گزارش صندوق

 • گزارش دریافت و پرداخت

 • گزارش هزینه ها

 
محدودیت های نسخه رایگان در مقایسه با نسخه اصلی نرم افزار

نسخه رایگان این امکانات را ندارد:

 • تعریف فروشگاه جدید

 • تعریف کاربر جدید

 • تعریف شماره سریال و تاریخ انقضای کالاها

 • ثبت فاکتورهای برگشتی

 • ثبت قراردادهای پیمانکاری

 • ثبت مالیات

 • تسویه فاکتورها با چک و بانک

 • گزارشات دفتر مشتری و طرف حساب

 • گزارش معاملات فصلی خرید و فروش جهت دارایی و مالیات ارزش افزوده

 • گزارشات چک و بانک

 • ارسال گزارش به اکسل

 • ارتباط با بخش انبارداری

 • ارتباط با شبکه

 

 

با توجه به موارد فوق، در صورت تمایل نسخه رایگان را از طریق لینک زیر دانلود کنید:

 

دانلود نسخه رایگان نرم افزار چاپار سیستم

 

 
 
صفحه اصلی

تماس با ما

درباره ما

مشتری ها

دانلود ها

نسخه آزمایشی نرم افزارها

نسخه رایگان نرم افزار

رهگیری مرسوله پستی

 

 

نرم افزار پرسنلی

نرم افزار کارگزینی

 نرم افزار بایگانی

نرم افزار دبیرخانه

نرم افزار اتوماسیون اداری

نرم افزار خرید و فروش

نرم افزار انبارداری

نرم افزار رایگان دبیرخانه

نرم افزار خرید فروش رایگان

نرم افزار رایگان دفتر تلفن