صفحه اصلي | مشخصات | پشتیبانی  | مشتري ها | درباره ما

وظایف دبیرخانه  

وظایف دبیرخانه:

منبع : دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

1.              پاسخگوئي و اعلام وضعيت سوابق خواسته شده از طرف ارباب رجوع

2.              تحويل و کنترل کليه نامه هاي وارده صادره ماموريت ها و بخشنامه ها

3.              ثبت نامه ها طبق موازين و برنامه ها در دفاتر انديکاتور , انديکس و کامپيوتري کردن آنها

4.              تفکيک نامه هاي وارده و صادره

5.              زيراکس نامه هاي وارده که بيش از يک ارجاع داشته باشد

6.              انجام کليه مراحل پستي نامه ها تا تحويل به اداره پست

7.              انجام کليه امور نامه رساني خارج اداره و داخل اداره مربوط به دبيرخانه

8.              ثبت نامه ها در دفاتر ارسال مراسلات و تحويل آنها به واحدهاي مختلف

9.              تحويل و ارسال نامه هاي محرمانه به دفتر محرمانه حوزه

10.          تحويل سريع نامه هاي فوري به واحدهاي ذيربط و ارسال نامه هاي عادي در فاصله روز

11.          عدم افشاء موضوع نامه ها به افراد غيرمرتبط و غير مسئول

12.          اعلام وضعيت سوابق خواسته شده از طرف مشتري حضوري يا تلفني

13.          کنترل ثبت انديکس و کامپيوتري نمودن نامه هاي مشتريان و تحويل به آنها

14.          راهنمائي و پاسخگوئي به مشتري در کليه امور مربوطه

 

 
 
 
آموزش و شرح مکاتبات اداری و بازرگانی مشخصات نرم افزارهای چاپارس دانلود دموی دبیرخانه و اتوماسیون اداری نرم افزار دبیرخانه و بایگانی
آشـنايـي بـا :اصطلاحات و واژه‌هاي اداري بهترین نرم افزار برای شرکت و اداره دانلود نرم افزار رایگان آرشیو چاپارس وظایف دبیرخانه
مقدمه ای برفونت ها و آیین نگارش نکاتی در طراحی رابط کاربر دانلود نسخه آزمایشی اتوماسیون اداری وظایف بایگانی
چگونه بايد بنويسيم راه اندازی نرم افزار های تحت شبکه دانلود دموی نرم افزار کارگزینی نرم افزار اتوماسیون اداری
اصول و قوانین تایپ تنظیمات SQL Server 2000 دانلود نسخه آزمایشی نرم افزار کارگزینی نرم افزار کارگزینی پرسنلی
آیین نگارش در اینترنت- نیم فاصله تنظیمات SQL Server 2005 دانلود نسخه آزمایشی خرید فروش و انبار وظایف کارگزینی
آیین نگارش ایمیل اشکال یابی ارتباط دو کامپیوتر در شبکه دانلود نرم افزار رایگان پرورش ماهی قزل آلا نرم افزار خرید فروش و انبارداری
  تنظیمات Share Permission   نرم افزار رایگان تولید و پرورش ماهی قزل آلا