نسخه آزمایشی نرم افزار اتوماسیون اداری چاپار سیستم

نسخه مهرماه 1398

مشخصات نسخه اصلی نرم افزار اتوماسیون اداری

 

 

درباره نسخه آزمایشی اتوماسیون اداری چاپار سیستم

1. این نسخه جهت بررسی و آزمایش امکانات اصلی نرم افزار آماده شده و محدودیت ثبت دارد:

    ثبت تا 200 نامه و گردش مکاتبات اداری آنها امکان پذیر است.

2. این نسخه جزو مجموعه نرم افزار یکپارچه چاپار سیستم بوده و همراه آن نرم افزارهای بایگانی, پرسنلی, خرید فروش ، انبارداری و دفتر تلفن نیز دانلود می شود.

3. این نسخه هنگامی که به محدودیت ثبت برسد دیگر کار نکرده و یا دچار خطا و اشکال می شود.

4. اطلاعات ثبت شده در این نسخه قابل انتقال به نسخه اصلی است.

 

دانلود نسخه آزمایشی نرم افزار چاپار سیستم

 

لیست فیلم های آموزش نرم افزار بایگانی, دبیرخانه و اتوماسیون اداری

 

چت آنلاین  و   ارسال تیکت
 

 

 
صفحه اصلی

درباره ما

مشتری ها

پنل پشتیبانی

رهگیری مرسوله پستی

دانلود ها

 

 

نرم افزار پرسنلی

نرم افزار کارگزینی

 نرم افزار بایگانی

نرم افزار دبیرخانه

نرم افزار اتوماسیون اداری

نرم افزار خرید و فروش

نرم افزار انبارداری

نرم افزار رایگان دفتر تلفن