فیلم آموزش نرم افزار یکپارچه بایگانی و دبیرخانه و اتوماسیون اداری

آبان 1398

 

برای نمایش یا دانلود فیلم بر روی نام آن کلیک کنید.

 

حجم فیلم مدت فیلم نام فایل شرح بخش شماره
14.1 MB 04:14

01 Archive folders.mp4

پوشه ها: تعریف زیرپوشه های بایگانی و دبیرخانه
تنظیمات 01
21.2 MB 05:15 02 Archive folders.mp4
پوشه ها: فرم ساز: تنظیمات فیلدهای پوشه های بایگانی و دبیرخانه
تنظیمات 02
25.4 MB 06:49 03 Archive folders.mp4
پوشه ها: تعریف پوشه جدید بایگانی
تنظیمات 03
16.1 MB 04:28 04 Archive template.mp4
سربرگ ها: تعریف قالب فایل نامه ها
تنظیمات 04
14.2 MB 03:31 05 Archive template.mp4
سربرگ ها: تنظیمات چاپ شماره و تاریخ نامه در سربرگ
تنظیمات 05
13.9 MB 03:32 06 Archive template.mp4
سربرگ ها: تنظیم درج امضای دیجیتالی در سربرگ - گروه بندی سربرگ ها
تنظیمات 06
20.1 MB 04:28 07 Archive template.mp4
سربرگ ها: تنظیمات انتقال فیلدها از بایگانی و دبیرخانه به سربرگ
تنظیمات 07
29.9 MB 07:13 08 Archive Files.mp4
پرونده ها: تعریف پرونده های بایگانی
بایگانی و دبیرخانه 08
22.3 MB 05:14 09 Archive Documents.mp4
ثبت سند بایگانی, اسکن مدارک- ثبت دسته ایی فایل های بایگانی
بایگانی 09
17.6 MB 04:11 10 Archive Letter Scan.mp4
ثبت نامه وارده - اسکن نامه
دبیرخانه 10
14.0 MB 03:20 11 Archive Letter template.mp4
ثبت نامه صادره - استفاده از سربرگ در ثبت نامه صادره
دبیرخانه 11
13.9 MB 03:15 12 Archive Letter Compose.mp4
ارجاع نامه به مقام مسئول
دبیرخانه 12
30.4 MB 07:33 13 Archive cartabl1.mp4
بخش اول کارتابل: دیدن نامه - تایید امضا - ارجاع نامه به کاربران و دبیرخانه
کارتابل 13
17.7 MB 03:56 14 Archive Letter cartabl.mp4
ثبت نامه ارسال شده از کاربران در دبیرخانه
دبیرخانه و کارتابل 14
15.5 MB 03:23 15 Archive Send Fax.mp4
فکس نامه
دبیرخانه 15
16.2 MB 03:21 16 Archive Send mail.mp4
ایمیل نامه
دبیرخانه 16
23.5 MB 05:32 17 Archive Recieved Fax.mp4
دریافت و ثبت مستقیم نامه از فکس
دبیرخانه 17
18.1 MB 04:05 18 Archive Recieve Mail.mp4
دریافت و ثبت مستقیم نامه از ایمیل
دبیرخانه 18
19.5 MB 04:21 19 Archive edit.mp4
ویرایش سند بایگانی و نامه
بایگانی و دبیرخانه 19
10.5 MB 02:14 20 Archive Delete.mp4
حذف سند بایگانی و نامه
بایگانی و دبیرخانه 20
15.4 MB 03:18 21 Archive SMS.mp4
پیامک , لینک و یادآوری سند بایگانی و نامه دبیرخانه
بایگانی و دبیرخانه 21
43.6 MB 09:11 22 Archive Report.mp4
جستجو و گزارش سندهای بایگانی و نامه های دبیرخانه
گزارش 22
17.8 MB 05:21 23 Archive Cartabl2.mp4
بخش دوم کارتابل: ایجاد نامه
کارتابل 23
30.3 MB 07:54 24 Archive Cartabl3.mp4
بخش سوم کارتابل: گردش مکاتبات اداری - رویت و ارجاع نامه
کارتابل 24
10.8 MB 03:00 25 Archive Letter from cartabl.mp4
ثبت نامه ارسالی از کارتابل کاربران در دبیرخانه
کارتابل و دبیرخانه 25
33.5 MB 06:57 26 Archive Cartabl4.mp4
بخش چهارم کارتابل: تنظیمات نمایش فیلدهای نمایش نامه, جستجو و فیلتر
کارتابل 26
25.8 MB 05:17 27 Archive Cartabl5.mp4
بخش پنجم کارتابل: ثبت یادآوری, حذف نامه, آرشیو نامه - پیگیری نامه ارسال شده
کارتابل 27
23.3 MB 04:30 28 Archive turn report.mp4
گزارش گردش مکاتبات اداری
کارتابل و گزارش 28
18.6 MB 04:26 29 Archive Reminder.mp4
لیست تقویم کاری - ثبت یادآوری برای خود و دیگران
تقویم کاری 29
594 MB 2:19:55        

مشخصات نرم افزار یکپارچه دبیرخانه، بایگانی, اتوماسیون اداری چاپار سیستم

 

 

چت آنلاین  و   ارسال تیکت
 
 
 
نرم افزار پرسنلی

نرم افزار کارگزینی

 نرم افزار بایگانی

نرم افزار دبیرخانه

نرم افزار اتوماسیون اداری

نرم افزار خرید و فروش

نرم افزار انبارداری

نرم افزار رایگان دفترتلفن

صفحه اصلی

درباره ما

پنل پشتیبانی

رهگیری مرسوله پستی

فیلم آموزشی نرم افزار

بهترین ضمانت خرید نرم افزار

دانلود