نرم افزار خرید فروش، انبارداری و اموال

سه نرم افزار در یک مجموعه:

  • ثبت فاکتور رسمی دارایی، تسویه حساب های فاکتور، دفتر چک، گزارشات فصلی ارزش افزوده و ...

  • گروه بندی کالاها، ثبت رسید و حواله ها، گزارشات موجودی و کاردکس کالا، انبارگردانی میاندوره و پایان دوره، ...

  • مدیریت اموال، وضعیت اموال، گزارشات تحویل و تحول اموال، ...

امکانات پایه نرم افزار

تعریف و تفکیک انبار و فروشگاه ها

گروه بندی کالاها به شکل نمودار درختی

تولید کدینگ انبار بر اساس گروه و کالای تعریف شده

تعریف فیلد بارکد

مشخصات کالا شامل:

 ایران کد (بارکد)، کد کالا، شماره کالا، واحد اندازه گیری، محل کالا، قیمت فروش 1 و 2 ، درصد عوارض و مالیات، سقف درصد تخفیف و ...

تعریف شماره سریال و تاریخ انقضای کالاها

تعریف واحدهای ریالی و تبدیل واحدهای ارزی به یکدیگر

چاپ بارکد و ارتباط با بارکد خوان

ثبت مشخصات مشتری/ طرف حساب

 

نرم افزار خرید فروش

ثبت فاکتور رسمی دارایی برای خرید

ثبت سفارشات و پیش فاکتورها

ثبت فاکتور رسمی فروش با فرمت دارایی و مالیات ارزش افزوده

امکان ثبت فاکتور غیر رسمی بدون مالیات ارزش افزوده

ثبت کالا از طریق بارکدخوان

تبدیل پیش فاکتور به فاکتور

صدور فاکتور به فرمت دارایی

ثبت فاکتورهای برگشتی

ارتباط با انبار و موجودی کالا

تسویه حساب فاکتورها: نقدی، چک، حواله بانکی

گزارش ساز

گزارشات خرید فروش

آلارم برای سررسید تاریخ انقضای کالاها

گزارشات شماره سریال و تاریخ انقضای گارانتی کالاهای فروخته شده

گزارش معاملات فصلی خرید و فروش برای دارایی و مالیات ارزش افزوده

دفتر طرف حساب

گزارش طرف حساب

وضعیت صندوق و بانگ

گزارش درآمد

نمونه فاکتور صادر شده توسط برنامه

 

 

دفتر چک

ثبت چک های دریافتی و صادر شده

آلارم برای تاریخ سررسید چک ها

ثبت وضعیت چک ها: کلر، وصول، خرج شده و برگشتی

ثبت بانک برای چک های وصول شده

ثبت وضعیت چک ها در دفتر طرف حساب

گزارشات چک ها

 

 

 

 

 

 

 

نرم افزار انبارداری

ثبت درخواست های خرید کالا و درخواست کالا از انبار

ثبت رسید و حواله

حواله های بین انباری

ثبت کالا از طریق بارکدخوان

انتقال رسید و حواله

ثبت برگشت از انبار

آلارم کالاهای دارای حداقل موجودی

آلارم برای کالاهای با سر رسید تاریخ انقضا

گزارشات شماره سریال و تاریخ انقضای گارانتی کالاهای حواله شده

گزارش ساز

گزارش موجودی انبار، موجودی در گذشته، به تفکیک ماه و حداقل موجودی

گزارش کاردکس کالاهای انبار به تفکیک دورهای کاری

گزارش رسید و حواله

انبارگردانی: میاندوره و پایان دوره

 

نرم افزار اموال

ثبت اموال

ثبت تحویل و تحول اموال

امکان ثبت گروهی تحویل و تحول اموال

ثبت وضعیت اموال

گزارشات اموال

گزارشات اموال در تحویل

گزارشات اموال عودت داده شده

گزارشات تحویل و تحول اموال

و...

کاتالوگ نرم افزار

 دانلود کاتالوگ نرم افزار

دانلود نسخه آزمایشی نرم افزار چاپار سیستم

نسخه آزمایشی نرم افزار : نسخه آزمایشی نرم افزار خرید فروش، انبارداری و اموال چاپار سیستم

   

 
چت آنلاین

مشاوره فروش:  22300073 (021)

ارسال تیکت فنی و پشتیبانی:  26322416 و 22313857 (021)
  پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه 9:00 تا 17:00
   
   
     
نسخه آزمایشی نرم افزارها نرم افزار بایگانی، دبیرخانه و اتوماسیون اداری صفحه اصلی
فیلم معرفی بایگانی، دبیرخانه و اتوماسیون اداری نرم افزار خرید فروش، انبارداری و اموال چاپار سیستم
  نرم افزار کارگزینی پرسنلی مرکز پشتیبانی
  آپدیت نرم افزار رهگیری رسوله پستی
    مشتری ها
    رضایتنامه