دانلود فیلم پرزنت نرم افزار

فیلم معرفی نرم افزار دبیرخانه، بایگانی و اتوماسیون اداری چاپار

در 8 فیلم کوتاه بخش های اصلی نسخه تحت ویندوز و تحت وب این نرم افزار معرفی شده است.

نسخه آزمایشی نرم افزار دبیرخانه، بایگانی و اتوماسیون ادرای چاپار سیستم

فرم ساز، آرشیو اسناد و مدارک، پوشه بندی دبیرخانه، دریافت و ارسال فکس، اسکن متوالی نامه ها، ارتباط با فایل های word ، امضای دیجیتالی و ...

دانلود نسخه آزمایشی نرم افزار کارگزینی چاپار سیستم

مدیریت و بایگانی مشخصات کامل پرسنل، اسکن مدارک، ثبت قرارداد کار، تسویه حساب،  صدور مکانیزه حکم کارگزینی، ثبت مرخصی و ماموریت، وضعیت مرخصی، گزارش ساز،...

نسخه آزمایشی نرم افزار خرید فروش، انبارداری و اموال

ثبت فاکتورها، تسویه حساب های فاکتور، صندوق، چک و بانک، ارتباط با بارکد خوان، گزارشات فصلی ارزش افزوده و .... انبارداری،... اموال و ....   


 
چت آنلاین

مشاوره فروش:  22300073 (021)

ارسال تیکت فنی و پشتیبانی:  26322416 و 22313857 (021)
  پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه 9:00 تا 17:00
   
   
     
نسخه آزمایشی نرم افزارها نرم افزار بایگانی، دبیرخانه و اتوماسیون اداری صفحه اصلی
فیلم معرفی بایگانی، دبیرخانه و اتوماسیون اداری نرم افزار خرید فروش، انبارداری و اموال چاپار سیستم
  نرم افزار کارگزینی پرسنلی مرکز پشتیبانی
  آپدیت نرم افزار رهگیری رسوله پستی
    مشتری ها
    رضایتنامه