تخفیف تخفیف
     

امکان انتقال مشخصات پرسنل از فایل Excel  به برنامه

ثبت و بايگاني مشخصات کامل پرسنل شامل:

مشخصات فردي -    شناسنامه ايي  -   شخصي -   شغلي و استخدامي -    مهارت هاي فني و حرفه ايي -   بيمه و بانک -  تشويق و تنبيه -  ايثارگري -  تحصيلات -  دوره هاي آموزشي -  مشاغل مورد تصدي (طرح طبقه بندي مشاغل) - اعضاي خانواده و بستگان و آرشیو و اسکن مدارک پرسنل

 

 

بایگانی پرسنل

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

امکان تعریف قرارداد کار طبق فرمت اداره کار

صدور قرارداد کار

صدور مکانیزه حکم کارگزینی طبق بخشنامه های قانون کار و  به فرمت حکم قانون کار، قرارداد ساعتی، قرارداد انجام کار معین، قرارداد کار موقت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرارداد و حکم کارگزینی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ثبت مرخصي ساعتي به همراه صدور کارت مرخصي

ثبت مرخصي  استحقاقي و استعلاجي به همراه چاپ حکم مرخصي و کارت مرخصي

وضعيت مرخصي : گزارش جمع مرخصي استفاده شده کمتر از يک روز به ساعت – جمع مرخصي استفاده شده روزانه و محاسبه مانده مرخصي تا پايان سال

ثبت  مشخصات کامل حکم ماموريت به همراه ثبت هزينه هاي ماموريت و مامور

مرخصی و ماموریت

 

 

 


     

گزارش ساز: تعريف عنوان هاي نامحدود برای گزارش و انتخاب فيلدهاي خروجي جهت چاپ در گزارش

آمار و نمودارهای گرافیکی

مکان جستجو و آمار بر اساس تمام آيتم هاي ثبت شده

جستجو ، آمار و گزارش اعضاي خانواده

جستجو ، آمار و گزارش بر اساس آيتم هاي حکم کارگزيني

و امکان ارسال نتيجه جستجو و گزارش به همراه فيلدهاي انتخابي به اکسل

آمار و گزارش

 

 

 

 

 

 

 

     

 
پایگاه داده: Microsoft SQL Server
زبان برنامه نویسی: : Borland Delphi 

تکنولوژی


 

 دانلود کاتالوگ نرم افزار

کاتالوگ


دانلود نسخه آزمایشی نرم افزار
نسخه آزمایشی نرم افزار کارگزینی چاپار سیستم

نسخه آزمایشی

     
     
         
دانلود نسخه رایگان نسخه های آزمایشی نرم افزارهای چاپار سیستم مرکز پشتیبانی تماس با ما
نسخه رایگان دبیرخانه و دفتر تلفن فیلم معرفی بایگانی، دبیرخانه و اتوماسیون اداری آرشیو، دبیرخانه و اتوماسیون اداری آپدیت  
  دموی بایگانی، دبیرخانه و اتوماسیون اداری کارگزینی پرسنلی    
  دموی نرم افزار کارگزینی پرسنلی خرید فروش، انبارداری و اموال    
  نرم افزار خرید فروش، انبارداری و اموال